Vorderingen bestemmingsplan verlopen voorspoedig

Goed nieuws. De vorderingen omtrent het ontwerpbestemmingsplan Hulakker verlopen voorspoedig. Hieronder een update van de ontwikkelingen van Hulakker in Lunteren.

Het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lunteren, Hulakker’ ligt klaar en is op 14 december 2021 door het college behandeld. Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en dat betekent dat het ontwerp bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting) inclusief de diverse onderzoeken ter inzage worden gelegd.

Naast de bestemmingsplanprocedure wordt tegelijkertijd ook een procedure doorlopen voor het beeldkwaliteitsplan Lunteren, Hulakker en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Je kunt het ontwerpbestemmingsplan Hulakker en de daarbij behorende stukken van donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 2 februari 2022 (digitaal) inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kun je het plan dan (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor het maken van een afspraak kun je contact met hen opnemen. Bekijk de openingstijden en de contactgegevens >

Wonen in Hulakker

Het woningbouwprogramma in Hulakker is heel divers. Er komen sociale huurwoningen in de vorm van boven- en benedenwoningen en er komen diverse koopwoningen waaronder appartementen, rij- en hoekwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrije kavels. Alle woningen worden omringd door groen

Schetsimpressie van de rijwoningen

Schetsimpressie van de twee-onder-één-kapwoningen

Wonen in het groen

In samenwerking met twee ecologen is er voor Hulakker een natuurinclusief plan ontworpen. Omdat een woonomgeving niet alleen bestaat uit een stapel stenen met kozijnen, staan Dro Dun en Heijmans voor het maken van een gezonde leefomgeving. Dat betekent dat er gekeken wordt naar de volledige betekenis van duurzaamheid, in materialen en in langdurig woonplezier. In Hulakker zal dan ook niet alleen een prettige leefomgeving voor menselijke bewoning worden gemaakt, maar ook aandacht zijn voor de kwaliteit van woon- en leefgebied voor natuur. Door bewuste keuzes te maken en kleine aanpassingen te doen kan een wijk of gebied natuurinclusief worden gemaakt.

Planning

Gedurende de procedure van het bestemmingsplan procedure worden de voorbereidingen gestart van het bouwrijp maken van het terrein. De civiele uitwerking is in volle gang waarbij wij vervolgens partijen gaan selecteren die de uitvoering ter plaatse op zich gaan nemen.

De verdere uitontwikkeling van de woningen loopt hier parallel aan. De door ons geselecteerde architect Anoul Bouwman heeft een schetsontwerp gemaakt en is inmiddels positief ontvangen bij Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Ede.

We zijn reeds begonnen aan de verdere technische uitwerking. Wanneer de bestemmingsplan procedure voorspoedig verloopt, gaan de woningen medio 2022 in verkoop.

Houd de website van Hulakker in de gaten voor de ontwikkelingen. Wij houden je natuurlijk ook via de nieuwsbrief op de hoogte.