Laat de natuur maar een beetje zijn gang gaan

“Van Hulakker gaat mijn ecologische hart sneller kloppen. Heijmans ontwikkelt altijd natuurinclusief, maar niet altijd is er letterlijk zoveel ruimte om je op het gebied van duurzaamheid, ecologie en klimaatadaptie uit te leven.” Aan het woord is ecoloog Vincent Nederpel. Met aanstekelijk enthousiasme vertelt hij over de manier waarop alles in Hulakker bijdraagt aan woongenot voor mens en dier.

“In Hulakker is meer groen dan in een gemiddelde nieuwbouwwijk.”

De Merel als uitgangspunt

“De gemeente Ede geeft invulling aan haar ambities van meer biodiversiteit in de leefomgeving door een ambassadeursoort aan te wijzen. Deze ambassadeur moet zich thuis voelen in het gebied door de gecreëerde omstandigheden op het gebied van bereikbaarheid, beplanting en nestelplekken. De merel is de gastsoort die gekozen is voor Hulakker.”

Je moet aan alles tegelijk denken

“Als ecoloog kijk ik naar verblijfskwaliteit, voedselvoorziening en verbinding. Als je aan deze thema’s invulling wilt geven én ook nog een wijk wilt maken die veilig en toegankelijk is, sta je voor de nodige uitdagingen. Maar met elkaar hebben we een mooi evenwicht bereikt waardoor mens en dier hier straks heerlijk samen leven”, vertelt Vincent. En hij vervolgt met te vertellen wat je daar als bewoner van terugziet.

“Veel! Allereerst ervaar je dat de wijk veel minder verhard is met bestrating en dat gras ook gewoon een beetje over de randjes van de stoep mag groeien. Geen aangeharkt gazon, hoor. Nee, hier groeien ook kruiden en bloemen en als je wilt, mag je ze plukken. De voortuinen hebben hagen en ook achter de tuin zijn de schuttingen begroeid en om het geheel compleet te maken krijgen de bergingen een groen dak. Dat is niet alleen fijn voor de dieren, maar ook voor de afwatering. Regenwater wordt langer vastgehouden en kan vervolgens zonder het riool te belasten worden afgevoerd in de grond.”

Je zou hier maar op kunnen groeien

Voor de kinderen is er echt van alles te doen in Hulakker. De bestaande houtwallen aan de zuidkant – met bomen en daaronder struiken – zijn gekoesterd én aan de noordkant komt een nieuwe houtwal. Vincent: ”De plekken nodigen uit om verstoppertje of tikkertje te spelen. In het park komen allerlei bomen, een insectenhotel en wordt een natuurlijke speelaangelegenheid gemaakt. De wadi’s zijn ook heel leuk. Als het regent, stamp je rond in het water en bij droog weer kun je in de wadi een bijvoorbeeld potje voetballen.”

Huisje, boompje, beestje

Zelf vind ik het heel fijn dat er gekozen is voor semi-verharde wandelpaden en dat op de parkeerplaatsen water- en grasdoorlatende tegels komen. Dat maakt dat wat ‘stevig’ moet zijn er nog wel groen uitziet. En had ik al verteld dat in de gevels van de woningen verblijfplaatsen voor allerlei dieren worden gemaakt? Er komen zomerverblijven en kraamverblijven voor vleermuizen en inbouwkasten voor huismussen en gierzwaluwen.”

groene parkzone

Nu jij nog

Vincent hoopt dat hij bewoners van Hulakker kan inspireren om de eigen tuin in Hulakker ook heel groen aan te leggen en niet vol te straten. “Als iedereen ongeveer 60% van zijn tuin onverhard en groen aanlegt, kunnen we met elkaar nog grotere resultaten boeken en zie je straks een rijkdom van dieren en planten. Een groene tuin hoeft echt niet veel tijd te kosten. Als je slim aanlegt, heb je er maar weinig omkijken naar.”