Over Hulakker

In 2020 is er begonnen met een invulling te geven aan de nieuwe wijk Hulakker. Bij het vormgeven van de nieuwe wijk hebben we gekeken naar de omgeving die er nu is: de Klomperweg en de Hulweg, de begraafplaats, de houtwallen en de manege. In en aan de rand van het plangebied komen nog cultuurhistorische elementen voor die het waard zijn om behouden te blijven en waar mogelijk te versterken. Wij willen de woningen in de wijk indelen in een noordelijk en een zuidelijk woongebied. Tussen deze twee woongebieden komt een groene long: dit is een groen gebied waar ook plaats is voor waterberging.

Bekijk de video

De stedenbouwkundigen geven toelichting op het tot stand komen van het concept stedenbouwkundig plan.