Update procedure bestemmingsplan en vergunning

Status planontwikkeling Hulakker

Bestemmingsplan

In september 2022 hebben wij aangegeven dat er een verzoek om een voorlopige voorziening en bezwaren zijn ingediend op het bestemmingsplan. 
De voorlopige voorziening is inmiddels afgewezen. Daarmee is het bestemmingsplan vastgesteld. Echter, het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Dit heeft te maken met het feit dat de bezwaren nog niet door Raad van State zijn behandeld. Wij zijn in afwachting van een procesdatum.

Omgevingsvergunning

Daarnaast hebben DroDun en Heijmans de omgevingsvergunning voor de bouw van 33 grondgebonden woningen aangevraagd. De vergunning is reeds verleend, maar ook hier is tijdens de inzageperiode een bezwaar op binnengekomen. Dit betekent dat er op dit moment geen onherroepelijke omgevingsvergunning is. Ook hiervoor geldt dat wij afhankelijk zijn van de te doorlopen procedure bij de gemeente Ede. 

Start verkoop

Dit betekent vooralsnog dat wij niet in verkoop zullen gaan met de woningen en helaas ook nog geen zicht hebben op wanneer dat wel plaats zal vinden. Wij begrijpen dat dit voor veel belangstellenden teleurstellend is. Samen met de gemeente zullen wij proberen dit proces zo spoedig mogelijk te doorlopen, maar wij zijn hierin helaas afhankelijk van andere partijen.

Zodra er meer te melden is over de procedures of een mogelijke start verkoop, dan zullen wij dit via de website en nieuwsbrief delen.