Voorbereiding ontwerp bestemmingsplan

Alle voorbereidingen die nodig zijn om het bestemmingsplan in procedure te brengen, worden op dit moment afgerond. Begin juni is het laatste onderzoek (naar archeologisch erfgoed) afgerond. Er zijn geen grote vondsten gedaan. Wel kwamen sporen naar boven van vroegere gebouwen van prehistorische datering.

 

Stedenbouwkundig plan

Een grote stap ter voorbereiding op het bestemmingsplan is het afronden van het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan is definitief gemaakt. Zie de tekening hieronder. Stedenbouwkundig bureau Wissing heeft samen met onze ecoloog Vincent Nederpel een natuurinclusief plan ontworpen. Alle woningen kijken uit op groen en het parkeren wordt achter de woningen opgelost middels parkeerplaatsen. Daarnaast is er een aaneengesloten structuur van looppaden aangebracht door de parkzone en speelplekken voor kinderen.

 

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

 

Beeldkwaliteitsplan

Ook het beeldkwaliteitsplan is afgerond. Hierin is verbeeld middels referentiefoto’s hoe het openbaargebied en ook de toekomstige woningen eruit komen te zien. Hulakker wordt mooi met oog voor toekomstige bewoners en natuur.

Proces en planning

Direct na de zomer zal het ontwerp bestemmingsplan worden behandeld door het college. Na goedkeuring zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd, voor een periode van 6 weken. Na de zomer zal architectenbureau Visser & Bouwman de woningontwerpen voorbereiden, waarna die aan welstand worden gepresenteerd.