Terugblik participatieavond 24 februari 2021

Woensdagavond 24 februari stond voor woningbouwontwikkeling Hulakker de tweede bewonersavond op het programma met de onderwerpen openbare inrichting en architectuur. De online bijeenkomst werd door 50 personen bijgewoond. Gestart werd met een voorstelronde en een korte toelichting van de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van Hulakker.

Kaart Nieuwbouw Hulakker Lunteren

Stedenbouwkundig plan

Tijdens de bijeenkomst gaven Sandra Kool (Sr. Ontwikkelaar Heijmans) en Hilke Batist (Stedenbouwkundige bij adviesbureau Wissing) uitleg over het concept stedenbouwkundig plan. Het ontwerp werd getoond en Hilke lichte dit verder toe. Hulakker voorziet in een gedifferentieerd woningbouw programma voor diverse doelgroepen.

Het plangebied Hulakker is maximaal groen, gecombineerd met natuurlijke waterinfiltratie, nestplekken voor vogels en veel plek voor biodiversiteit. De woningen zijn gesitueerd in ‘woonvelden’ met centraal in het plangebied een groene long en zoveel mogelijk behoud van de bestaande boomsingels. De hoeveelheid verharding wordt zo minimaal mogelijk gehouden. Hiermee is het project bijzonder klimaatadaptief (zie voor een toelichting verderop in dit nieuwsbericht).

De brede groene long in Hulakker, met rijke bloemenvelden en de grote bestaande bomen verbindt en versterkt de bestaande groenstructuur van het gebied. Deze nieuwe woonwijk wordt zowel ruimtelijk, visueel en functioneel ‘natuurlijk’ ingepast in de omgeving.

Planning en proces

Kijkend naar het proces ligt de focus komende maand op het uitwerken van het stedenbouwkundig plan en een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij de input vanuit de participatiebijeenkomst wordt meegenomen. Verder worden er parallel ook gesprekken gevoerd met de SME (Stichting Milieugroep Ede) en de Dorpsraad. De input uit al deze gesprekken worden afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking.

Op de locatie worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan dienen onderzoeken verricht te worden op locatie voor o.a. bodemgesteldheid en archeologie. De uitkomsten hiervan worden eind maart verwacht.

De maanden april, mei en juni staan in het teken van het opstellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal in de zomer van 2021 in procedure worden gebracht.

Meedenken en ideeën delen

Deze bijeenkomst had vooral tot doel om de mening van de aanwezigen te horen.  Middels het gebruik van een Kahoot-quiz werden meningen en wensen geïnventariseerd over stellingen rondom de openbare inrichting en architectuur.

 

Openbare inrichting

Op de vraag wat men het belangrijkst vindt voor de ontwikkeling van Hulakker is het antwoord dat Hulakker goed moet aansluiten op de bestaande omgeving en daarmee een eenheid moet vormen. Daarnaast hecht men veel waarde aan een groene omgeving en goede ontsluitingen, voldoende parkeerplaatsen en gelegenheid voor een honden uitlaatplaats.

Groene ruimte

Wat bleek uit de poll was dat men de groene ruimte met name beschouwd als een ruimte om op uit te kijken. Maar daarnaast moet deze ruimte ook uitnodigen om te bewegen en te spelen. Kenmerken die men noemde voor de beoogde sfeer zijn: natuurlijk karakter, gezellig, parkachtig, Veluws en dorps. Daarnaast werd ons meegegeven dat men belangrijk vindt dat de ruimte kindvriendelijk wordt en goed te onderhouden, niet te saai en niet te strak aangelegd.

Ruimt om te spelen

In Hulakker is er ruimte gereserveerd om in te richten als speelplek. Dit werd zeker als positief ervaren. Een trapveldje om een potje te voetballen werd door meerdere mensen geopperd. Een plek wat geschikt is voor alle leeftijden, voor ieder wat wils, avontuurlijk en veilig. Daarnaast ontvingen wij de opmerking om deze plek als hangplek zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Architectuur

De marktpartijen Heijmans en Dro Dun Projecten BV hebben voor de architectuur van de toekomstige woningen, architectenbureau Visser & Bouwman uit ’s-Hertogenbosch gevraagd om de ontwerpen te maken.

Volgens architect Anoul Bouwman zijn er voor Hulakker drie architectuurstijlen denkbaar en die licht Anoul toe:

  • Chalet stijl

Kenmerkend voor deze stijl is dat deze enorm karakteristiek is. De beelden verwijzen naar een bouwstijl uit eind 19e eeuw met name in de Veluwe, rond de bossen. Het is een romantische stijl, kenbaar aan de overstekken en ornamenten in de kap. De beelden die getoond worden is een eigentijdse uitvoering met duurzame materialen, maar zeker  sfeervol. Het is een uitnodigende manier van wonen, waarbij het heel gezellig gaat worden.

  • Delftse school

In deze stijl zoek je de traditie op van hoe mensen in de Veluwe wonen. Het is een degelijke bouwvorm, met kappen en variatie met schoorstenen en luiken. Een woonstijl die past bij mensen die zullen zeggen: ”doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.  Het is een stijl die intiem is en wat een huiselijk milieu zal opleveren. Deze stijl is iets meer gericht op privacy, maar wat heel duurzaam en degelijk is. Met name rode bakstenen met over het algemeen zwart/antraciete pannen.

  • Modern dorps

Deze verschijningsvorm heeft het meest eigentijdse kenmerk. Met de vormgeving van deze woningen zoek je de toekomst op terwijl de andere twee stijlen meer verwijzen naar het romantische verleden. Kenmerkend bij de moderne dorpse stijl zijn de grote ramen die ook geaccentueerd worden door witte of opvallende kaders waardoor het raam en het glas het meest markant zijn en daardoor oogt het eigentijdser. Grote contrasten in kleur passen ook bij deze stijl.

Hulakker is te klein om verschillende architectuurstijlen te combineren. Daarom zal er gekozen worden voor één stijl. Alle getoonde stijlen passen bij de opmerkingen van de aanwezigen zoals eenheid, variatie en karakteristiek.

Verre weg de meeste stemmen gingen op voor de Chalet stijl. Op de stijlen Delftse school en Modern dorps kwamen vervolgens ongeveer een gelijk aantal stemmen.

Verdere aandachtspunten door de aanwezigen meegegeven voor het verdere ontwerp van de woningen zijn: duurzaamheid, goede (geluids)isolatie, onderhoudsvrije materialen, oppervlakte kavels en voldoende diepte van de achtertuinen. Tevens werd kenbaar gemaakt dat er veel waarde wordt gehecht aan goede lichtinval in de woningen en de wens voor openslaande deuren in de achtergevel

 

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Zowel gemeente Ede als Heijmans en Dro Dun vinden een gezonde leefomgeving en daarbij een natuurinclusieve groeninrichting erg belangrijk. Ook een klimaatadaptieve buitenruimte is een belangrijk uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Niet iedereen is hier bekend mee en daarom wordt hier extra aandacht aan besteed.

In het kort houdt klimaatadaptief in dat het ontwerp de extreme weersveranderingen zoals heftige regenbuien en lange periodes van droogte en hogere temperaturen aan kan, dus een groene ruimte die water kan vasthouden en niet uitdroogt.

Natuurinclusiviteit houdt in dat natuur en ecologie als inspiratiebron gebruikt voor het ontwerp. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de bestaande biodiversiteit, de verschillende planten, bomen en dieren. Ecosystemen worden daarbij versterkt en waar nodig aangevuld.

Door natuurinclusief en klimaatadaptief te ontwerpen en te bouwen is het mogelijk een gezonde leefomgeving te creëren, die voor alle gebruikers prettig is. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen moet leiden tot:

  • Minder wateroverlast
  • Minder hittestress
  • Minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling
  • Meer biodiversiteit.

Groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan medebewoners, zoals de huismus, gierzwaluw, merel of bijen en vlinders.

In Hulakker wordt ook met deze bewoners rekening gehouden.

Op de vraag in de Kahoot-quiz of men bij de inrichting van de eigen toekomstige kavel en tuin rekening zal houden met natuurinclusief en klimaatadaptief, gaf ongeveer de helft van de aanwezige aan daar rekening mee te willen houden en de andere helft dat men dit een goed idee vindt als het past bij de inrichting van de kavel.

Volgende participatie bijeenkomst

Er is gedurende deze avond veel input verzameld om de komende weken mee aan de slag te gaan. Alle wensen en opmerkingen worden verzameld en alle belangen van omwonende, toekomstige bewoners en andere betrokkenen worden afgewogen. De wensen worden afgewogen en mogelijk meegenomen in het definitief maken van het stedenbouwkundig plan.

In maart zal er een derde en laatste participatie bijeenkomst plaats vinden. In deze volgende bijeenkomst zal er meer specifiekere en gedetailleerde vraagstellingen aan bod komen. De volgende bijeenkomst wordt vroegtijdige aangekondigd via de website en wanneer u zich heeft ingeschreven zal je hier een nieuwsbrief over ontvangen.

Heijmans en Dro Dun projecten bedanken alle aanwezigen voor hun belangstelling en betrokkenheid in Hulakker.