Terugblik participatieavond 21 december 2020

Maandagavond 21 december 2020 vond de eerste omwonende participatieavond plaats voor woningbouwproject Hulakker. Deze teamsbijeenkomst werd door 20 personen, veelal omwonenden, bijgewoond. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Ede in samenwerking met Heijmans en Dro Dun Projecten. De hoofdthema’s van deze avond waren een toelichting op het concept stedenbouwkundig plan en uitleg over het proces en de planning. Erica Spiegelenberg van de gemeente Ede heette iedereen welkom en presenteerde de promotie filmpjes die voor deze locaties zijn gemaakt. De filmpjes zijn terug te zien op de website.

Concept stedenbouwkundig plan

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een concept stedenbouwkundig plan. Voor de ontwikkeling Hulakker staat een gezonde leefomgeving hoog op de agenda. Wonen in het groen zal hier de hoofdtoon voeren. Vier woonvelden liggen in een groot groen raamwerk. De bestaande boomsingels blijven zoveel mogelijk behouden en worden aangevuld met waardevolle nieuwe groenstructuren. Je hebt als toekomstige bewoner een ruime groene buitenruimte voor de deur, waar duurzaamheid (klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit) tastbaar is, door een inrichting met groen en water. Het groene raamwerk biedt een plek aan de bewoners, maar ook aan dieren. De inrichting van de openbare ruimte is gericht op het realiseren van geborgenheid, veiligheid en verblijfswaarde. Parkeren is uit het zicht opgelost, voor alle bewoners is parkeren nabij de woning op het binnenterrein voorzien. Hierdoor ontstaan er autovrije paden voor de deur, die direct grenzen aan het groen. Zo vormt de openbare groene buitenruimte een plek voor ontmoeting, een rondje om en om fijn en veilig buiten te spelen.

Alle huishoudens zijn welkom in Hulakker, daarom is er een divers aanbod van woningen in het project De appartementen bieden woonruimte voor bijvoorbeeld starters, empty nesters en 2 persoonshuishoudens. De gezinswoningen en twee-onder-een kap woningen bieden ruimte voor gezinnen. Daarnaast zijn er drie kavels voor zelfbouwers in het plan opgenomen. Daarbij is er ook sprake van een combinatie van huur- en koopwoningen.

De architectuur in Hulakker zal aansluiten bij het dorp Lunteren en een eigentijds kwaliteits- en comfortniveau. Het woonklimaat in deze wijk zal rust, warmte en geborgenheid uitstralen.

De woningen zijn gasloos en energiezuinig en maken optimaal gebruik van de groene omgeving, waarin het zicht vanuit de woning op de openbare ruimte centraal staat. Het dak biedt ruimte voor zonnepanelen en/of een dakkapel.

 

Proces en planning

Begin 2021 zal het concept stedenbouwkundig plan uitgewerkt worden naar een definitief plan. Hiervoor zal er in een volgend participatie bijeenkomst meer input worden gevraagd over de manier van inrichten van de openbare ruimte en architectuurstijl van de woningen.

Daarnaast zullen begin volgend jaar diverse onderzoeken op locatie worden uitgevoerd, ter voorbereiding op het bestemmingsplan.

Erica bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage. Mede door alle aanwezigen en hun bijdrage wordt een optimaal plan voor Hulakker mogelijk gemaakt.