Inschrijven

Schrijf je hieronder via het formulier in op jouw favoriete bouwnummer(s).

Let op: Voor bouwnummer 8 t/m 10 en 13 t/m 16 van het woningtype Tussenwoning zijn toewijzingscriteria van toepassing. Geef bij de laatste stappen in het inschrijfformulier aan of een van deze situaties op jou van toepassing is, wanneer je je inschrijft op één van deze bouwnummers. Voor alle andere bouwnummers geldt geen toewijzingscriteria. Geef ‘nvt’ op als antwoord wanneer je je niet inschrijft op één van bovengenoemde bouwnummers.

1. Economische binding

Er is sprake van economische binding als je gedurende een bepaalde periode werkt in of vanuit Lunteren.

OF

2. Maatschappelijke binding 

Er is sprake van maatschappelijke binding als je gedurende een bepaalde periode ingezetene bent of bent geweest van Lunteren.

Meer over de verkoopprocedure vind je hier:

Verkoopprocedure →

 

 Staat jouw favoriete bouwnummer onder optie? Ook dan is het mogelijk om je in te schrijven. Je belandt automatisch op de reservelijst. Het gebeurt regelmatig dat een woning terug in de verkoop komt. Je kan alsnog benaderd worden voor een optiegesprek.