Gezonde leefomgeving

Hulakker wordt niet alleen een prettige leefomgeving voor de toekomstige bewoners, er is ook aandacht voor de natuur.

Een gezonde leefomgeving bestaat uit een balans tussen bebouwde en open ruimte. Natuur en groen is nodig en nuttig voor ons als mensen; het beperkt hitte(stress) door leveren van schaduw, zuivert de lucht, buffert hemelwater, voorkomt insectenplagen en helpt ons te ontspannen. Dit alles zie je terug in Hulakker. In Hulakker worden er bewuste keuzes gemaakt en dit doen wij samen met gespecialiseerde ecologen. Een greep uit de maatregelen:

groene parkzone

Groene parkzone

Hulakker heeft in het midden een groene parkzone. Hier zullen nieuwe bomen, struiken en kruiden worden geplant die weloverwogen zijn gekozen. Deze beplanting zal passen bij de aanwezige, lokale beplanting en een bijdrage leveren aan de vergroting van de biodiversiteit. Zo wordt het een aantrekkelijk leefgebied voor insecten, vogels en andere dieren.

Wadi

Wadi

Het terrein wordt voorzien van een glooiing, die plaatselijk bijna een meter diep kan zijn. Dit wordt een wadi genoemd. Tijdens grote regenbuien kan de wadi vol komen te staan met water. Dit biedt een avontuurlijke speelgelegenheid, waarbij kinderen op grote keien of boomstammen kunnen spelen. Tevens komt het regenwater op deze manier weer in de bodem terecht.

insectenhotel

Insectenhotel

Door het inzaaien van bloemrijke kruiden, zullen er insecten worden aangetrokken. Voor de overwintering en als schuilplek zal er een insectenhotel worden geplaatst voor lieveheersbeestjes, libellen, dagvlinders, wilde bijen en sluipwespen.

Vleermuis- en vogelkasten & groene daken

Naast de nodige maatregelen die wij in het openbaar gebied nemen, zullen in de gevels van de woningen vleermuis- of vogelkasten worden opgenomen. Voor bijvoorbeeld de huismus of voor mezen. Ook zullen sommige platte daken worden voorzien van vegetatie. Groene daken dragen bij aan wateropvang en het koel houden van woningen in de zomer.

Daarnaast zullen wij toekomstige bewoners vragen om mee te helpen in het verder vergroenen van Hulakker. Bij het groen houden van een tuin voor ten minste 60% is wateroverlast in je tuin en hittestress al sterk gereduceerd.

 

Terug naar homepage